Matematik-2g

 

Undervisningsforløb

Grænseværdi viser eksempler på forskellige kombinationer af grænseværdier og funktionsværdier.

Indledning til diffrentialregning indeholder et forløb hvor man får en forståelse for hvad differentialregning er.

 

Multiplechoice tests

Differentialregning addition/differens test (additions-/differens-regneregler)

Differentialregning multiplikationstest (multiplikations-regnereglen)

 

 

 

 

Tilbage til startsiden